Uprzejmie prosimy o nie wieszanie plakatów wyborczych na ogrodzeniu przedszkola