Zawieszenie działalności placówek wychowania przedszkolnego jest dla wszystkich trudnym wyzwaniem szczególnie dla dzieci, którym trzeba cierpliwie wyjaśnić dlaczego nie mogą iść do „swojego przedszkola”, spotykać się z kolegami, bawić się ulubionymi zabawkami.

Wykorzystajcie Państwo ten czas na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekując od niego większej pomocy w codziennych domowych czynnościach. Mając więcej czasu wzbogacajcie słownictwo poprzez rozmowy z dzieckiem na różne tematy, znajdźcie czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Edukacyjne programy telewizyjne podsuwają różnorodność zabaw i gier zręcznościowych, planszowych to pomoże urozmaicić i wzbogacić wiedzę, umiejętności i sprawności dzieci.

Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i zmieniającym to rozporządzenie a także na podstawie art. 30b Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (dz. U. z 2019r. poz. 1148, z późn. zm.) zwanego dalej, innym sposobem kształcenia zobowiązałam wszystkich nauczycieli do planowania pracy „kształcenia na odległość” zgodnie z przepisami od dnia 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku w oparciu o:
– Podstawę programową wychowania w przedszkolu zatwierdzoną przez MEN
– wybranym przez nauczyciela programem dla danej grupy wiekowej
– programem regionalnym „Bliższe Ojczyzny – Małopolska”
– programem do nauczania języka angielskiego.

Plan pracy na cały tydzień będzie wraz ze scenariuszami zajęć i zabaw umieszczany na stronie internetowej przedszkola dla każdego oddziału na każdy dzień tygodnia.

Nauczyciel prowadzący oddział przekaże indywidualnie możliwość komunikowania się z Państwem w ustalonej formie, ustalą także tryb konsultacji, terminy i formy oddawania prac, itp.

Korzystajcie z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikajcie kontaktu z Nim. Pytajcie o wszystko i dzielcie się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi  dziecka. To na Was i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju. Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpiecznie w swojej aktywności. Powinno także się ruszać i wykorzystywać proste ćwiczenia gimnastyczne.

Realizujemy tematy oraz zadania na bieżąco i taka nauka nie różni się niczym od nauki w przedszkolu, oprócz oczywiście tego, że uczymy się w domu.

Będziemy się wspólnie starać by naukę zdalną doskonalić co pozwoli na zrealizowanie obowiązującego materiałów w ustalonym terminie.

Szanowni Rodzice, mam świadomość ciężaru jaki został na Was nałożony. Ja ze swojej strony dołożę wszelkich starań by Państwu pomóc w realizowaniu wychowania, nauczania i opieki.

Bardzo proszę o wszelkie sugestie, potrzeby, uwagi, zgłaszajcie bez obaw na mój prywatny telefon 506 662 317, bym mogła waszą pracę z dziećmi i moimi nauczycielami wspierać i doskonalić. Najlepiej w godzinach od 10:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Na promyczkach wiosennego słońca przesyłam pozdrowienia i uszanowania, także życzenia rychłego spotkania w przedszkolu.

Z poważaniem

Zofia Smajdor