Szanowni Rodzice!

Przekazane przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej informacje o otwieraniu żłobków i przedszkoli od 6 maja 2020r. nie zawierają sprecyzowanych wymagań związanych z bezpieczeństwem dzieci.

Zwracam się z prośbą do Rodziców o cierpliwe i rozważne potraktowanie stanu i powagi sytuacji.

Aktualnie nie podjęłam decyzji o otwarciu przedszkola od 6 maja 2020r. ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne dzieci i pracowników.

Biorąc pod uwagę konieczność ograniczenia liczby dzieci w oddziale i potrzeby Rodziców pracujących, nie mających możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu zwracam się do Państwa z prośbą zgłaszania potrzeb na adres smajdor@poczta.fm. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Zofia Smajdor