Szanowni Rodzice!

Od poniedziałku 25 maja 2020 roku nasze Przedszkole zostaje otwarte
od 6:00 do 16:00.

Przywracamy zajęcia opiekuńczo wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych. Utrzymujemy obowiązek realizacji podstawy programowej wychowania w przedszkolu. Będzie to kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc kontynuowana będzie dotychczasowa forma komunikacji z Rodziną przez Internet.

Uprzejmie proszę Rodziców o zgłaszanie potrzeby zapewnienia dzieciom opieki do dnia 21 maja 2020 roku. Równocześnie proszę o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa zamieszczonymi na drzwiach wejściowych do obiektu.

Rodzice przysyłający dzieci do naszego przedszkola zobowiązani są do wyrażenia zgody (oświadczenia) o odpowiedzialności za ponoszone ryzyko zarażenia się przez dziecko koronawirusem. Druk oświadczenia otrzymują Państwo w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka. Nauczyciele będą nadal prowadzić zdalne nauczanie, a dla dzieci będących w przedszkolu będą to zajęcia opiekuńczo wychowawcze (równolegle prowadzone ze zdalnym nauczaniem).

Rodzice który którzy zalegają z opłatami za przedszkole proszeni są o uregulowanie należności.

Z poważaniem.

Zofia Smajdor