Uprzejmie informuję Rodziców dzieci zapisanych od 25 maja 2020r. do
przedszkola, że ze względu na wystąpienie objawów koronawirusa u jednej
z pracownic przygotowujących przedszkole na przyjęcie dzieci nie mogę
otworzyć placówki ze względu na zagrożenie.

Decyzję tę podjęłam w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu.

O terminie otwarcia możliwości otwarcia powiadomię Państwa.