Szanowni Rodzice !

Z pełnionego nadzoru pedagogicznego pragnę Państwu przedstawić informację o pracy pedagogicznej w I półroczu roku szkolnego  2020/2021. Realizacja Podstawy programowej wychowania w przedszkolu i wybranych przez nauczycieli programów wspartych programem regionalnym  „Bliższe Ojczyzny Małopolska” zaowocowała ważnymi sukcesami a także wzbogaciła zasób wiedzy, umiejętności i zachowań naszych dzieci.

Nauczyciele dokonali wnikliwej obserwacji i diagnozy możliwości dzieci, zapoznali Państwa z zauważonymi niedociągnięciami by wspólnie dążyć do wyrównania szans edukacyjnych. W tej pracy korzystamy z pomocy specjalistów neurologopedii, psychologa i nauczyciela gimnastyki korekcyjnej.

Zachęcam również Państwa do współpracy ze specjalistami i wychowawcami by na bieżąco usłyszeć o postępach , osiągnięciach czy trudnościach Waszych dzieci. Rozmowy indywidualne prowadzą do umocnienia relacji rodzic – nauczyciel i pomagają w podjęciu wspólnych metod w relacjach między środowiskiem domowym a przedszkolem.

Wiek przedszkolny charakteryzuje się ogromną potrzebą ruchu ale i także odpoczynku. Dlatego nauczyciele organizują dużo zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, rytmicznych i umuzykalniających, by tężyzna fizyczna oparta na zdrowym żywieniu, częstych pobytach na świeżym powietrzu sprzyjała zdrowiu dzieci i ich prawidłowemu rozwojowi.

Pobyt w przedszkolnej grupie wpływa na uspołecznienie dzieci, poznaniu innych rodziców relacji niż domowe. W grupie poznają swoje prawa i obowiązki oraz zasady postępowania. Dzieci potrafią przedstawić swoje emocje i uczucia te przyjemne i nieprzyjemne poznają i mają świadomość, że wszyscy ludzie tak odczuwają i przeżywają.

Kreatywność nauczycieli różnorodność stosowanych metod i form bogata baza dydaktyczna wciąż unowocześniana, wpływają na bardzo atrakcyjny charakter zajęć a tym samym zaspokajanie potrzeb rozwojowych a także zainteresowań i zdolności dzieci: umysłowych, muzycznych, plastycznych i sportowych.  Dzięki temu dzieci podejmują samodzielną aktywność poznawczą np. oglądają książki, konstruują z klocków, układają puzzle, tworzą rebusy, zagadki.

Myślę, że opowiadają o zdarzeniach z przedszkola a także recytują wiersze, śpiewają piosenki, podejmują próby czytania, pisania i liczenia.

Potrafią eksperymentować farbami, kredkami, materiałem przyrodniczym. Są otwarte na nowe techniki plastyczne, wycinają, wydzierają, kleją i itp.

Wśród ważnych wydarzeń z życia przedszkola to przygotowane przez starszaków akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, udział w akcji „ Szkoła do hymnu”.

By uatrakcyjnić pobyt w przedszkolu bawiliśmy się też z okazji Dnia Przedszkolaka, Pluszowego Misia, Andrzejek, Wizyty Świętego Mikołaja, zabawą karnawałową.

Najważniejszym było przygotowanie Dnia Babci i Dziadka, której efekty zostały Państwu przekazane jako nagranie:

Osiągnięcia naszych dzieci:

I miejsce w konkursie plastycznym „ Kocham Polskę” – II grupa

III miejsce w konkursie plastycznym „ Kocham Polskę” – V grupa

II miejsce w konkursie „ Podłaźnica” – III grupa

I miejsce w konkursie „ Kolęd i pastorałek” – V grupa

III miejsce  „ Z gwiazdą i turoniem” – V grupa

I miejsce w konkursie plastycznym „ Anioły” – V grupa

wyróżnienie w konkursie „ Pod skrzydłami Anioła” – V grupa

Efektem półrocznej pracy z dziećmi są nie tylko wymienione powyżej zdobyte nagrody w konkursach, to przede wszystkim rozwój zainteresowań dzieci, ich  samodzielności i poprawność w zachowaniu.

Bądźmy czujni w kształtowaniu osobowości dziecka zwracajmy uwagę by okazywały nam szacunek, by nauczyć je miłości: to my rodzice i wychowawcy dajemy przykład okazywania uczuć poprzez przytulanie, pogłaskanie, okazanie zainteresowania problemem dziecka. Uczymy przy każdej okazji co dobro z a co zło, by wrażliwość dziecka nigdy nie była obojętna na krzywdę i zło.

Życzę Państwu jak najwięcej radości ze swoich dzieci, obserwując ich rozwój i postępy a przede wszystkim zdrowia i dalszej owocnej współpracy.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

                                                                                   Zofia i Anna Smajdor J