Kadra pedagogiczna

Dyrektor: Zofia Smajdor
Zastępca dyrektora: mgr Anna Smajdor, mgr Jacek Smajdor

Nauczyciele wychowawcy:

Grupa I mgr Małgorzata Kochańska
Grupa IIWańczyk Monika
Grupa IIImgr Natalia Chronowska
Grypa IV mgr Grażyna Zboś
Grupa Vmgr Maria Glapiak
Grupa VImgr Sabina Wiktor

Nauczyciele uzupełniający:

Agnieszka Baran
mgr Monika Słomczyńska
mgr Marta Jojczyk
mgr Anna Smajdor