Kontakt

Niepubliczne Przedszkole
„Jaś i Małgosia”
w Nowym Sączu

Nowy Sącz
ul. Broniewskiego 22
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 441 46 76

NIP 734-136-33-51

Dane do opłaty za przedszkole:
Nr rachunku w Banku Pekao SA: 21 1240 4748 1111 0000 4880 5760
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca i roku, za który wnoszona jest opłata.