Materiały do pracy domowej

Szanowni Rodzice,  Kochane Dzieci.

Zawieszenie działalności placówek wychowania przedszkolnego jest dla wszystkich trudnym wyzwaniem szczególnie dla dzieci, którym trzeba cierpliwie wyjaśnić dlaczego nie mogą iść do „swojego przedszkola”, spotykać się z kolegami, bawić się ulubionymi zabawkami.

Wykorzystajcie Państwo ten czas na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekując od niego większej pomocy w codziennych domowych czynnościach. Mając więcej czasu wzbogacajcie słownictwo poprzez rozmowy z dzieckiem na różne tematy, znajdźcie czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Edukacyjne programy telewizyjne podsuwają różnorodność zabaw i gier zręcznościowych, planszowych to pomoże urozmaicić i wzbogacić wiedzę, umiejętności i sprawności dzieci.

Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i zmieniającym to rozporządzenie a także na podstawie art. 30b Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (dz. U. z 2019r. poz. 1148, z późn. zm.) zwanego dalej, innym sposobem kształcenia zobowiązałam wszystkich nauczycieli do planowania pracy „kształcenia na odległość” zgodnie z przepisami od dnia 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku w oparciu o:
– Podstawę programową wychowania w przedszkolu zatwierdzoną przez MEN
– wybranym przez nauczyciela programem dla danej grupy wiekowej
– programem regionalnym „Bliższe Ojczyzny – Małopolska”
– programem do nauczania języka angielskiego.

Plan pracy na cały tydzień będzie wraz ze scenariuszami zajęć i zabaw umieszczany na stronie internetowej przedszkola dla każdego oddziału na każdy dzień tygodnia.

Nauczyciel prowadzący oddział przekaże indywidualnie możliwość komunikowania się z Państwem w ustalonej formie, ustalą także tryb konsultacji, terminy i formy oddawania prac, itp.

Korzystajcie z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikajcie kontaktu z Nim. Pytajcie o wszystko i dzielcie się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi  dziecka. To na Was i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju. Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpiecznie w swojej aktywności. Powinno także się ruszać i wykorzystywać proste ćwiczenia gimnastyczne.

Realizujemy tematy oraz zadania na bieżąco i taka nauka nie różni się niczym od nauki w przedszkolu, oprócz oczywiście tego, że uczymy się w domu.

Będziemy się wspólnie starać by naukę zdalną doskonalić co pozwoli na zrealizowanie obowiązującego materiałów w ustalonym terminie.

Szanowni Rodzice, mam świadomość ciężaru jaki został na Was nałożony. Ja ze swojej strony dołożę wszelkich starań by Państwu pomóc w realizowaniu wychowania, nauczania i opieki.

Bardzo proszę o wszelkie sugestie, potrzeby, uwagi, zgłaszajcie bez obaw na mój prywatny telefon 506 662 317, bym mogła waszą pracę z dziećmi i moimi nauczycielami wspierać i doskonalić. Najlepiej w godzinach od 10:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Na promyczkach wiosennego słońca przesyłam pozdrowienia i uszanowania, także życzenia rychłego spotkania w przedszkolu.

Z poważaniem

Zofia Smajdor